“Schrack” vatrodojavni sustavi
Opcije * Umreženje centrale korištenjem TCP/IP lokalne mreže: * Moguće je umrežiti do 16 centrala kako bi se bez potrebe sa nadređenim sustavom upravljanja oformila logička jedinica * Isprepletena mreža s najviše 4 priključka po podcentrali. Komunikaciju podataka moguće je nastaviti skretanjem (usmjeravanjem) podataka čak i u slučaju oštećenja uređaja ili pogreške u vezi. * Prijenos podataka na 625/2500 Kbit * Fleksibilna topologija: mogućnost dopunskih priključaka na petlju * Ethernet protokol korištenjem IT infrastrukture korisnika * Pristup upravljačkoj jedinici preko Intraneta i Interneta * Korištene su standardizirane IT komponente * Može ga se spojiti na kompjuterske sustave ili sustave centrala za dojavu požara putem serijskih sučelja s punim opsegom funkcija (s modovima poruka i naredbi) * Priključak za centralu vatrogasaca u skladu s normom ÖNORM F3031, DIN 14661, SN 054002 i DIN 14662 * Za svaku javljačku zonu i za svaki dan u tjednu moguće je pojedinačno programirati prebacivanje između dnevnog i noćnog načina rada * Intervencijski način rada * Javljače je moguće slobodno dodijeliti i povezati s kriterijem modula te njima upravljati softverom * Upravljanje softverom nad dvije zone ili dva javljača koji zavise jedan o drugome pri alarmnom obavještavanju ili upravljanju uređajima * Raspoznavanje i procjena statusa (zagađenja) javljača * Isključivanje pojedinih detektora * Moguće je povezati u mrežu sa svim Schrack-ovim centralama za dojavu požara
Integral IP MX je modularni, decentralizirani sustav. Sastoji se od zasebnih komponenti, programiran je i konfiguriran u skladu s potrebama pojedinačnih korisnika. Sustav može služiti kao centrala za dojavu požara, kao automatski sustav za gašenje požara ili kao uređaj koji kombinira centralu za dojavu požara i automatski sustav za gašenje.
Kompaktna centrala za dojavu požara Integral IP CXF u svojoj osnovnoj verziji pogodna je za spajanje najviše 500 elemenata na dvije vatrodojavne petlje. Uz to sadrži sučelje na koje se mogu ugraditi bilo LAN mrežna kartica, kartica s dvije dodatne vartodojavne petlje, univerzalno sučelje ili ulazno/izlazni modul.
Centrala za dojavu požara Integral IP CXF * Mikroprocesorsko upravljanje i nadzor topologije sustava * Redundantnost softvera u skladu s normom TRVB S 123, annex 6/1, Point 2.2. (od SW V 6.1) * Stalne automatske rutine testiranja svih komponenti i programa sustava * Zaslon u šest redaka za prikazivanje statusa sustava punim tekstom (alarmi, pogreške, itd.) * Akustičko i optičko alarmiranje u slučaju alarma i pogrešaka * Pohrana memorije alarma * Mogućnost ručnog testiranja centrale i njenih funkcija * Jasno izvještavanje o zasebnim javljačima i indikacijskim zonama * Do 8 vanjskih upravljačkih panela po centrali, najveća udaljenost 1200 m * Odabir jezika upravljačkog panela (označavanje i prikaz indikacija), stalna mogućnost izmjene 4 jezika * Vanjska uređajna sabirnica za najviše 15 indikacijskih i upravljačkih uređaja * Serijski printer podataka s UPS napajanjem, memorijom događanja i filterom poruka * Pogodno za spajanje na vanjske upravljačke panele za vatrogasce * Uščuvanje konfiguracije sustava uz pomoć fleksibilne flash memorijske tehnologije * Hitno napajanje u slučaju prekida opskrbe u trajanju od najviše 72 sata
Opcije *   Umreženje centrale putem TCP/IP-bazirane lokalne isprepletene mreže: Moguće je umrežiti najviše 16 centrala kako bi se oblikovala logička jedinica bez potrebe za nadređenim sustavom upravljanja. Isprepletena mreža s najviše 3 priključka po podcentrali: komunikacija podataka nastavlja se skretanjem (usmjeravanjem) podataka čak i u slučaju kvara uređaja ili pogrešnog priključka . Prijenos podataka na 625/2500 Kbit. Fleksibilna topologija: mogućnost dodatnih priključaka na petlju. Ethernet protokol: pomoću IT infrastrukture korisnika. Pristup upravljačkoj jedinici preko Intraneta i Interneta. Standardizirane IT komponente. * Serijska podatkovna sučelja za spajanje na upravljačke sustave dojave požara, vanjske pisače, itd. * Priključak za vanjske upravljačke panele za vatrogasce u skladu s normom ÖNORM F3031, DIN 14661, SN 054002 i DIN 14662 * Izmjenjivanje dnevnog i noćnog načina rada može se pojedinačno programirati za svaku javljačku zonu i za svaki dan u tjednu * Intervencijski način rada * Javljači se mogu slobodno dodijeliti i povezati s kriterijem modula putem softvera * Upravljanje vezama dviju zona ili dva javljača za alarmiranje i upravljanje uređajima putem softvera * Prepoznavanje i procjena statusa javljača (zagađenje) * Onesposobljenje pojedinih javljača * Mogućnost povezivanja u mrežu sa svim Schrack-ovim centralama za dojavu požara
Centrala za dojavu požara Integral IP BX Kompaktna centrala s jednom petljom sastoji se od plastičnog kućišta i Integral MAP upravljačkog panela ugrađenoga u vrata. Glavna procesorska jedinica s integriranom jedinicom napajanja sadrži sva sučelja za spajanje perifernih uređaja s nižim dijelovima kućišta koji sadrži prostor za smještaj dvije 7.2 Ah baterije. Upravljački paneli za vatrogasce i daljinski vanjski indikacijski paneli spojeni su putem EPI sabirnice, dok se 100 Mbit-TX LAN sučelja mogu koristiti za daljinski pristup centrali. Označavanje centrale (jezika centrale) vrši se pomoću naljepnica. Integral IP BX sastoji se od sljedećeg: * Plastičnog kućišta * B7-CPU-X1 glavne procesorske jedinice s ugrađenom jedinicom za napajanje od 50 W * Integral MAP upravljačkoga panela (bez određenog jezika), s mogućim označavanjem jezika pomoću naljepnica * Priključka za jednu X-LINE petlju (max. 250 elemenata na duljinu od max. 3,500m) * 2x primarnih izlaza za prijenos i opreme za alarmiranje * 2x primarnih ulaza * 1x LAN (100 Mbit-TX) * 1x EPI sabirnice (za priključenje vatrogasnih panela) * 1x USB uređaja za usluge sučelja * Maksimalne veličina baterije 2 x 12 V/7.2 Ah
Za dodatne informacije o vatrodojavnim centralama možete pogledati na Schrack Seconet web stranicama.
Centrala za dojavu požara Integral IP MXF * Mikroprocesorsko upravljanje i nadzor topologije sustava * Potpuno redundantna kompozicija sustava kako bi se osigurala cjelovita operativnost čak i u slučaju pogreške ili pada polovice procesorske jedinice * Konstantne automatske rutine testiranja svih komponenti i programa sustava * Zaslon sa šest linija za prikaz statusa sustava punim tekstom (izvješća o alarmima, pogreškama, itd.) * Akustično i optičko alarmno obavještavanje o alarmima i pogreškama * Spremnik memorije događaja * Mogućnost ručnog testiranja centrale i njenih funkcija * Jasna indikacija pojedinačnih javljača i indikacijskih zona * Najviše 8 vanjskih upravljačkih panela po centrali, s najvećom udaljenosti od 1200 m * Izbor jezika upravljačkog panela i mogućnost izmjene 4 jezika tijekom normalnoga rada * Vanjska sabirnica za 15 indikacijskih i upravljačkih uređaja * Serijski pisači s UPS napajanjem, memorijom događaja i filterom poruka * Pogodno za spajanje na javni alarmni sustav vatrogasaca * 11 slobodnih priključnih utora za module (javljačke zone, ulaze i izlaze, releje, itd. ) * Pohranjivanje konfiguracije sustava pomoću flash memorijske kartice * Napajanje za hitne slučajeve u slučaju prekida napajanje dugom najviše 72 sata