OSNOVNI PODACI O PODUZEĆU:
Vatel d.o.o. za telekomunikacije, elektroniku i usluge Skraćeno: Vatel d.o.o. Sjedište: 21000 Split, 141. Brigade 12 MBS: 060190012 MB: 1704265 OIB: 49001727560 Žiro račun 1.: 2500009-1101348351 Žiro račun 2.: 2330003-1100164615 Upisan u Registar Trgovačkog suda u Splitu 2003 g.
Odgovorna osoba: Stjepan Utrobičić Suglasnost MZOPUG za izvođenje pojedinih radova na građevinama I, II, III I IV skupine zahtjevnosti (Klasa: UPT/T-360-02/08-04/1291 od dana 30.05.2008.) Tel.   +385(21)453 - 910 Fax.  +385(21)453 - 920 e-mail: vatel@vatel.hr
Vizija Vizija tvrtke je biti modrena, inovativna tvrtka, te biti vodeća u okviru svog djelovanja. Imati sposobnost brze prilagodbe i svojim resursima i kompetentnim zaposlenicima biti spremna odgovoriti na sve poslovne izazove, posebno vodeći brigu o zdravlju pojedinaca i prevenciji onečišćenja okoliša. Rastući i podupirući strateške interese svojih ključnih kupaca s inozemnim operacijama, svoje poslovanje dodatno širiti i na zemlje u regiji, prvenstveno Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.  
Vatel d.o.o. od dana registracije 03.03. 2003. godine samostalno obavlja djelatnosti koje su njegovi djelatnici dugi niz godina obavljali u okviru drugih poduzeća. Svojim dugogodišnjim radom i iskustvom na području isporuke, ugradnje i održavanja sofisticirane opreme slabe struje i izrade instalacija pruža cjelovita poslovna rješenja svojim klijentima na području Hrvatske, a od 2006. godine i šire u regiji. Tijekom godina broj zaposlenih se povećao za 100 % , a više nagrada dobijenih posljednih godina govori o respektabilnom ugledu na tržištu.  
Misija Misija tvrtke je graditi povjerenje i održavati dugoročne odnose s klijentima nudeći im proizvode i usluge prilagođene njihovim individulnim potrebama. Vatel d.o.o. stvara dodanu vrijednost prepoznavanjem novih poslovnih mogućnosti i postavljanjem tržišnih trendova te prepoznavanjem i razvijanjem ljudskog potencijala pri čemu se poštivaju načela kvalitete okoliša i zaštite na radu. Tvrtku karakterizira timski rad, profesionalni način poslovanja, te otvorena komunikacija s korisnicima koja vodi rješavanju svakog poslovnog izazova i upravljanjem zadovoljstva djelatnika kroz sustav motivacije i edukacije. Vatel d.o.o. nastoji udovojiti svim izazovima budućnosti i neprestano raditi na poboljšanju rada i življenja u suvremenim uvjetima.  
Politika kvalitete i okoliša U području svoje djelatnosti Vatel d.o.o. će primjenjivati sustav upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001/2008, te će nastojati spriječiti onečišćenja okoliša i utjecaje na okoliš primjenom sustava upravljanja okolišem ISO 14001/2004. Naše poduzeće sustavno usklađuje svoje djelovanje na okoliš sa primjenjivim zakonima i provedbenim propisima. Naše poduzeće opredijeljeno je za način djelovanja kojim će biti prepoznato na tržištu kao pouzdan, kvalitetan i poželjan partner. Redovitom analizom aspekata okoliša svojih procesa, proizvoda i usluga, poduzeće prepoznaje vlastite značajne utjecaje na okoliš i sukladno njima postavlja ciljeve i sistematično ih realizira u svrhu trajnog poboljšanja. Trajnu pozornost usmjerava na racionalno korištenje energije i prirodnih resursa. Teži implementaciji novih tehnologija u pružanju usluga koje su usmjerene ka smanjenju količine otpada. Obzirno postupa sa opasnim tvarima sa tendencijom njihove zamjene sa manje opasnima. Sva djelatnost je usmjerena ka prevenciji incidentnih i potencijalno opasnih događaja. Kvalitetom naših usluga pokazujemo klijentima spremnost na suradnju, prepoznavanje i zadovoljenje njihovih potreba i očekivanja. Dragocjeni podaci dobiveni od naših klijenata o efektu načina obavljanja poslova za i u ime njih, te rezultati internih prosudbi osnova su za provedbu stalnih poboljšanja naših usluga. Posebnu pažnju pridajemo edukaciji i konstantnom usavršavanju naših zaposlenika i njihovom osobnom zadovoljstvu te njihovom poticanju da kreativno djeluju na poboljšanje kvalitete i odnosa prema okolišu. Osposobljeni i motivirani zaposlenici našeg poduzeća svojim profesionalnim radom doprinose stvaranju povjerenja u kontaktu s poslovnim partnerima. Na taj način želimo da naše poduzeće ostane uspješno i sa profitabilnom realizacijom i ekonomski stabilno na zadovoljstvo naših klijenata. Kao pomoć u ostvarenju naših opredjeljenja primjenjujemo integrirani sustav upravljanja kvalitetom  I okolišem prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 te ISO 14001:2004 Ocjenu uspješnosti rada daju korisnici naših usluga, pa stoga svako njihovo kritičko a dobronamjerno mišljenje primamo i predstavlja nam osnovu za kontinuirano poboljšanje kvalitete i učinkovitu zaštitu okoliša. Direktor: Stjepan Utrobičić